کتاب قصه قایم موشک و فرار خرگوشک

امتیاز خرید این کالا 10 دریک

1,900 تومان

کتاب قصه های من  و تو مجموعه ای از داستان هایی است که قبل از پایان، قسمت هایی از آن حذف شده است. کودک می تواند با توجه به تصاویر برداشت های خود را بنویسد.

موجود در انبار