کتاب قصه فرفره، سنجاب شکمو

امتیاز خرید این کالا 30 دریک

6,000 تومان

فرفره، سنجاب کوچولویی بود که با مادر و سه برادرش در سوراخ درختی زندگی می کرد. او خیلی قشنگ و با نمک بود اما حرف گوش کن نبود. به همین خاطر همیشه به دردسر می افتاد. مادرش به او می گفت که باید گردو و فندق …

موجود در انبار