کتاب قصه جوجه تیغی سر به هوا

امتیاز خرید این کالا 30 دریک

6,000 تومان

همه می دانند که ما جوجه تیغی ها خیلی نزدیک بین هستیم. به همین دلیل وقتی که برای گردش بیرون می رفتیم، مامان از من و خواهر و برادر هایم می خواست که پشت سر هم را برویم تا همدیگر را گم نکنیم؛ اما …

در انبار موجود نمی باشد