کتاب دردسرهای یک چکاوک

امتیاز خرید این کالا 30 دریک

6,000 تومان

من یک چکاوک هستم. ما از خانواده ی گنجشک ها هستیم اما از همه آن ها قشنگ تریم. ما در دسته های کوچک در تمام قسمت های اروپا و آسیا زندگی می کنیم. غذای ما حشره ها و میوه ها است و لانه هایمان را در جاهای بلند …

موجود در انبار