کتاب داستان هنری زلزله پولدار می‌شود

امتیاز خرید این کالا 25 دریک

5,000 تومان

هر روز هنری ویلیام را نیشگون گرفت. لیزا را زمین انداخت، دیو را هل داد و به اندرو لگد زد. صداهای بی‌ادبانه در آورد، آدامس جوید و یک لحظه هم توی کلاس آرام و قرار نداشت.

موجود در انبار