کتاب داستان هنری زلزله و ناهار روز عید

امتیاز خرید این کالا 35 دریک

7,000 تومان

هنری زلزله عاشق این است که تنها برود مهمانی، چه کیفی داشت! جنگ بالش ها!

بپر بپر! یادش بخیر! آن روز که خانه ی گراهام شکمو آن همه بستنی را تا ته خورد و

یادش رفت در فریزر را ببند!

موجود در انبار