کتاب داستان هنری زلزله و شپش هایش

امتیاز خرید این کالا 35 دریک

7,000 تومان

خون آشام! هنری زلزله فکرش را هم نمی کند. اما در همان لحظه ی سرنوشت ساز که مشغول تجزیه و تحلیل این مسئله حیاتی است …

موجود در انبار