کتاب داستان مو طلایی

امتیاز خرید این کالا 19 دریک

مو طلایی در خانه ای زندگی می کرد که با خانه های دیگر فرق داشت. خانه ی آن ها روی دو تا چرخ قرار می گرفت و به وسیله یک اتومبیل می توانستند آن را به هر جایی که می خواهند، ببرند. پدر و مادر مو طلایی در یک سیرک …