کتاب داستان جودی دکتر می شود

امتیاز خرید این کالا 38 دریک

7,500 تومان

جودی دمدمی امروز تصمیم گرفته که در آینده دکتر شود. از خوش شانسی اش، معلم علوم از بچه ها می خواهد که هر کس درباره بخشی از بدن انسان تحقیق کند.

موجود در انبار