کتاب جیبی پدر و دختر

امتیاز خرید این کالا 30 دریک

6,000 تومان

پدرانی که فرزند دختر داشتند گفتند که آنها نیز این کتاب را خوانده اند. من از آن ها پرسیدم «آیا بزرگ کردن یک دختر مثل بزرگ کردن یک پسر است؟»

موجود در انبار