وصلم کن رنگم کن، اعداد انگلیسی

امتیاز خرید این کالا 16 دریک

3,200 تومان

این مجموعه برای آموزش اولیه و گام به گام اعداد انگلیسی در اختیار فرزندان شما قرار گرفته است. این کتاب شامل ۲۴ صفحه است که در هر صفحه یک تصویر شماره گذاری شده است. کودک میبایست شماره ها را به یکدیگر وصل کند تا تصویر کامل شود.

موجود در انبار