همه کودکان تیزهوشند اگر

امتیاز خرید این کالا 110 دریک

22,000 تومان

رشد کودکان در سالهای اول زندگی آنها را می توان به هفت جنبه ی عمده تقسیم کرد : رشد ذهنی، حرکتی، مهارتهای دستی، اجتماعی، شخصیتی، گفتاری و رشد از نظر کنترل ادرار و مدفوع.

موجود در انبار