قصه آرمنته ی جن زده شمشیری درگروتو

امتیاز خرید این کالا 35 دریک

7,000 تومان

تولد پانصد سالگی زره تسخیر شده ای به نام سر هوریس نزدیک است و آرمنته و دوستش وندا می خواهند هدیه ای به او بدهند.

موجود در انبار