فلش کارت های دید آموز کارت های مراحل

امتیاز خرید این کالا 25 دریک

5,000 تومان

مناسب برای کودکان بالای یک سال و موثر در بهبود مهارت حل مسئله، خلاقیت، توجه و تمرکز، پرورش نیمکره راست مغز، هوش منطقی و استنتاجی و هوش کلامی.

موجود در انبار