فلش کارت آموزشی کودک اعداد انگلیسی

امتیاز خرید این کالا 45 دریک

مناسب برای کودکان بالای یک سال و موثر در بهبود مهارت حل مسئله، خلاقیت، توجه و تمرکز، پرورش نیمکره راست مغز و هوش کلامی.