ترانه های می می نی و مامانی مجموعه ۱۲ جلدی

امتیاز خرید این کالا 400 دریک

80,000 تومان

در داستان هر کتاب که در قالب ترانه های کودکانه ارائه شده، مشکلی رفتاری از می می نی سر می زند که در نهایت تجربه اش را بیش تر می کند.

موجود در انبار