بینگو جمع

امتیاز خرید این کالا 48 دریک

9,500 تومان

فلش کارت آموزشی بینگو جمع مناسب برای آموزش عمل جمع به کودکان بالای 7 سال و موثر در افزایش قدرت حل مسئله، توجه و تمرکز، هوش تجسمی، حافظه عددی و پرورش نیمکره راست مغز

موجود در انبار