بینگو جمع

امتیاز خرید این کالا 115 دریک

23,000 تومان

فلش کارت آموزشی بینگو جمع مناسب برای آموزش عمل جمع به کودکان بالای ۷ سال و موثر در افزایش قدرت حل مسئله، توجه و تمرکز، هوش تجسمی، حافظه عددی و پرورش نیمکره راست مغز

موجود در انبار