بینگو تفریق

امتیاز خرید این کالا 115 دریک

23,000 تومان

فلش کارت آموزشی مناسب برای کودکان بالای ۷ سال و موثر در تقویت قدرت حل مسئله، توجه و تمرکز، هوش ریاضی؛ هوش تجسمی، حافظه عددی و پرورش نیمکره راست مغز

موجود در انبار