بینگو تفریق

امتیاز خرید این کالا 48 دریک

9,500 تومان

فلش کارت آموزشی مناسب برای کودکان بالای 7 سال و موثر در تقویت قدرت حل مسئله، توجه و تمرکز، هوش ریاضی؛ هوش تجسمی، حافظه عددی و پرورش نیمکره راست مغز

موجود در انبار