بچه های جینگیلی 7 در لباس شغل ها

امتیاز خرید این کالا 18 دریک

3,500 تومان

تو هم می توانی مثل کوچولوهای قشنگ این کتاب،خودت را جای شغل های مختلف بگذاری، ادای شان را در بیاوری و با خواندن شعرها چیزهای تازه ای درباره ی هر کدام از آن ها یاد بگیری.

موجود در انبار