بازی فکری چوبیسکو حرفه ای

امتیاز خرید این کالا 225 دریک

45,000 تومان

در چوبیکسو حرفه ای هدف ردیف کردن 5 مهره هم شکل در یک خط صاف افقی، عمودی یا مورب است و کسی که زودتر موفق به این کار شود برنده بازی است ، ….

موجود در انبار