بازی فکری هرم هوش

امتیاز خرید این کالا 130 دریک

26,000 تومان

هرم هوش یکی از بازی های فکری دو نفره است. هریک از دو بازیکن به نوبت در ساخت یک هرم شرکت می کنند. وقتی هرم ساخته می شود هر یک از وجه آن از ۱۵ مکعب تشکیل شده است.

موجود در انبار