بازی فکری روبین

امتیاز خرید این کالا 180 دریک

36,000 تومان

روبین یک شکل جدید ازبازی شبیه دوز به شکل استراتژیک می باشد . برنده بازی کسی است که اولین ردیف عمودی ، افقی و مورب را که دریک ویژگی مشترک باشند را کامل کند …

موجود در انبار