آتش دزد تسلیم نمی شود

امتیاز خرید این کالا 63 دریک

12,500 تومان

من و مامان در سال 1785 در شهر عدن می گشتیم و داروی جادویی مان را تمایش می دادیم. همه دارو را می خریدند و اوضاع رو به راه بود تا این که سر و کله ی پرومتئوس پیدا شد.

موجود در انبار