نمایش یک نتیجه

گروه سنی دبستان :

خرید اینترنتی انواع اسباب بازی فکری و کتاب برای استعداد یابی، تقویت ابعاد مختلف هوش مثل هوش هیجانی، هوش ریاضی، هوش هنری، استعدادهای جسمی و حرکتی و … و سایر استعداد های ذهنی و جسمی نظیر توجه و تمرکز، حافظه، هماهنگی چشم و دست و … در کودکان گروه سنی دبستان یا گروه سنی 7 تا 12 سال

198,000 تومان
20,000 تومان
30,000 تومان

بازی فکری

بینگو تفریق

9,500 تومان

بازی فکری

بینگو جمع

9,500 تومان

بازی فکری

بینگو ضرب

11,000 تومان