نمایش یک نتیجه

خرید اینترنتی کتاب داستان برای گروه های مختلف سنی کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال.

خواندن داستانهای واقعی و یا خیالی کمک بسیاری به پرورش ذهنی کودکان و نوجوانان و حتی جوانان می کند.

رموز اخلاقی و اجتماعی حکایات در ضمیر ناخودآگاه کودک و نوجوان می نشینند و ذهن و تخیل آنها را برای شناخت روش مواجهه با پدیده های زندگی واقعی آماده می کند. کودک با جایگزین کردن خود به جای قهرمان داستان ظرایف رفتاری و اخلاقی را برای تعامل بهتر با وقایع آتی زندگی اش می آموزد.

حکایت یک کتاب داستان خوب به طور مستقیم و غیر مستقیم بر توسعه ابعاد مختلف هوش و استعدادهای ذهنی و رفتاری موثر است. برای مطالعه بیشتر در رابطه با فواید غیر قابل وصف خواندن کتاب داستان برای کودکان و نوجوانان مقاله …. را ببینید.