نمایش یک نتیجه

پازل چوبی در انواع شکل ها تولید و عرضه شده است.

شکل هایی مثل: بناهای تاریخی و امروزی ایرانی و خارجی و همچنین اشیایی مثل کشتی، هواپیما و …

مزایای بازی با پازل چوبی

این پازل ها ضمن اینکه سرگرمی بسیار خوبی به شمار می روند در تقویت برخی ابعاد هوش و استعداد نیز موثرند.

ابعادی مثل:

هوش تجسمی و فضایی ، مهارت حل مسئله، هماهنگی بین چشم و دست، مهارت حرکات ظریف انگشتان، خودباوری و اعتماد بنفس، توجه و تمرکز و بسیاری از قابلیت های نیمکره راست مغز