نمایش یک نتیجه

خرید اینترنتی داستان در قالب انواع کتاب و یا سی دی برای گروه های مختلف سنی کودک و نوجوان.

آشنایی با داستانهای واقعی و یا خیالی یکی از موثرترین روش های پرورش ذهنی کودک و آشنایی او با مفاهیم و ارزش های اجتماعی و اخلاقی است.

رموز حکایات در ضمیر ناخودآگاه کودک می نشینند و ذهن و تخیل کودک را برای مواجهه با واقعیت زندگی واقعی آماده می کند. کودک با جایگزین کردن خود به جای قهرمان قصه ظرایف رفتاری و اخلاقی را برای تعامل بهتر با وقایع آتی زندگی اش می آموزد.

روایت یک داستان جالب و آموزنده به طور مستقیم و غیر مستقیم به پرورش همه ابعاد هوش و استعدادهای ذهنی و رفتاری کودک کمک می کند. برای آشنایی بیشتر با فواید قصه گویی و خواندن داستان مقاله …. را ببینید.