نمایش یک نتیجه

خرید اینترنتی داستان کوتاه برای سرگرمی و آموزش غیر مستقیم نکات اجتماعی و اخلاقی برای گروه های مختلف سنی کودک و نوجوان.

روایت داستان از جمله موثرترین روش های پرورش ذهنی کودک و آشنایی او با مفاهیم و ارزش های اجتماعی و اخلاقی است.

نکات پندآکوز یک داستان کوتاه در ضمیر ناخودآگاه کودک می نشینند و ذهن و تخیل کودک را با خود همراه می کند. کوتاه بودن داستان استفاده از آن را در موقیت های مختلف آسان می کند و در هرشرایطی می توان زمانی را به آن اختصاص داد.

روایت یک داستان خوب به طور مستقیم و غیر مستقیم به پرورش ابعاد مختلف هوش و استعدادهای ذهنی و رفتاری کودک کمک می کند. برای آشنایی بیشتر با فواید نقل و یا خواندن داستان مقاله …. را ببینید.