نمایش 2 نتیحه

جنگا یا جینگا Jenga :

بازی برجک جینگا یک بازی گروهی است.

با استفاده از قطعات چوبی هم شکل وهم اندازه می توان یک برج 18 طبقه ساخت. به نحوی که در هر طبقه سه قطعه بلوک چوبی جینگا قرار می گیرد.

بازیکنان باید به نوبت یکی از بلوک های چوبی هر یک از طبقات را بر دارند و آن را در بالاترین ردیف برج قرار دهند.

به این ترتیب ارتفاع برج دائما افزایش می یابد و در مقابل ساختار جنگا آن ناپایدارتر می شود.

این بازی تا زمان فرو ریختن برج جنگا ادامه می یابد و بازنده ی بازی کسی است که باعث فروریختن برج شود.

علاوه بر این با استفاده از بلوک های چوبی این محصول می توانید اجسام سه بعدی متنوعی خلق کنید و قدرت تخیل خود را تقویت نمایید.

مزایای بازی جینگا یا جنگا :

این بازی برای همه گروه های سنی بالای 5 سال قابل استفاده و مفید است.

با تکرار این بازی قابلیت های متنوع ذهنی و جسمی ذیل در بازیگران تقویت می شود:

افزایش توجه و تمرکز، افزایش هماهنگی چشم و دست، ارتقاء مهارتهای حرکتی ظریف انگشتان دست، تقویت هوش فضایی و تجسمی، تقویت هوش هیجانی در بازی گروهی

41,500 تومان
37,500 تومان