نمایش یک نتیجه

شامل مجموعه لوازم و سرگرمی های مناسب برای نقاشی و رنگ آمیزی

برای تقویت مهارت های نقاشی، طراحی و نگارش و همچنین تقویت خلاقیت، توجه و تمرکز، هوش تجسمی و فضایی، مهارتهای حرکتی ظریف دست و انگشتان و …