نمایش یک نتیجه

بازی فکری | خرید انواع بازی های فکری و مهارتی برای تقویت ابعاد نه گانه هوش و پرورش استعدادهای فکری، ذهنی و جسمی کودک. شامل: هوش کلامی و زبانی ، هوش منطقی یا ریاضی ، هوش فضایی، هوش هنری، هوش جسمی و بدنی شامل تقویت قوای بینایی و شنوایی و لامسه و مهارت های حرکتی، هوش معنوی، هوش موسیقی، هوش بین فردی یا همان هوش هیجانی و هوش طبیعت گرا

بازی فکری

استوانه هوش هپه

55,000 تومان

بازی فکری

چهره های جادویی

119,000 تومان

بازی فکری

حلقه هوش کادویی

16,000 تومان

بازی فکری

توپ خلاقیت تولو

53,000 تومان

بازی فکری

برج هوش تولو

65,000 تومان