آرشیو دسته بندی: آموزش و یادگیری نوزاد

راهکاری مهم برای ارتقای یادگیری نوزاد

ارتقای یادگیری نوزاد

بدون شک یکی از مهمترین و موثرترین دوران زندگی آدمی دوران کودکی است. دورانی که در آن شخصیت فرد پایه ریزي شده و شکل می گیرد.

توالت رفتن کودک (آموزش کنترل ادرار و مدفوع)

توالت رفتن کودک (آموزش کنترل ادرار و مدفوع)

توالت رفتن و کنترل عمل دفع از مواردی است که والدین و مراقبان در زمان خاصی باید به کودک آموزش بدهند. وقتی کودک به دو سالگی نزدیک شد، والدین و مراقبان بهتر است او را به نشستن روی توالت یا لگن تشویق کنند.

آیا می‌توان نوزادان را آموزش داد؟!

آیا می‌توان نوزادان را آموزش داد؟!

به کار بردن واژه آموزش برای نوزادان چندان مأنوس نیست. آنچه واژه آموزش به ذهن می‌آورد، انتقال دانش به صورت مستقیم و از روش‌های مختلف بیانی، تصویری و… است اما آیا می‌شود برای یک نوزاد ۶ -۵ ماهه برنامه آموزشی گذاشت؟!