آرشیو دسته بندی: تقویت هوش کودک از تولد تا 2 سالگی

تقویت هوش کودک از تولد تا 2 سالگی با مقاله های افزایش هوش کودک و شناخت میزان هوش کودک از طریق تست هوش کودک امکان پذیر می باشد.

اهمیت بازی پازل برای کودکان

اهمیت بازی پازل

اهمیت بازی پازل به خاطر تاثیری است که بر ابعاد مختلف هوش و توانایی های ذهنی کودک و همچنین سایر گروه های سنی دارد. پازل ها از تصویرهای دو یا چهار قطعه ای برای کودکان نوپا دارد تا عکس های پیچیده تری که بیست و چهار یا سی و شش قطعه را در بر می […]

رشد ذهنی نوزاد و تحریک آن

رشد ذهنی نوزاد

ریشه رشد ذهنی نوزاد در تعامل اجتماعی قرار دارد. کودکان از طریق فعالیت‌های مشترک با اعضای پخته‌تر جامعه خود، به شیوه‌ای که در فرهنگ آنها معنی دارد، در فعالیت‌ها و تفکر مهارت کسب می‌کنند.

پرورش مهارت استدلال در کودکان

پرورش مهارت استدلال در کودکان

کودکان در همان مراحل اولیه و حتی از بدو تولد دارای ذهنی فعال هستند. توانایی‌های ذهنی کودکان در ابتدا بسیار ساده است. با این وجود، از ابتدا لازم است جهت رشد مناسب ذهنی، کودکان از تحریکات و ارتباطات مناسبی برخوردار باشند.

نقش والدین در رشد ذهنی کودک

نقش والدین در رشد ذهنی کودک

ذهن انسان درست از همان لحظه تولد فعال است. پس از متولد شدن، یک کودک شروع به انتخاب کردن می‌کند و به سازمان‌دهی تجاربش می‌پردازد.