آرشیو دسته بندی: هوش هیجانی

هوش هیجانی چیست؟

آیا کودکان هیجانی از مهارت اجتماعی کافی برخوردار هستند؟ مقاله های هوش هیجانی کودک به موضوع مهارت اجتماعی کودکان می پردازد.

روش های تقویت هوش هیجانی در کودکان

با مطالعه مقالات ذیل همه انچه که لازم است درباره تنظیم هیجانات بدانید را بیاموزید.

ابرازگری هیجانات مثبت و تنظیم هیجان

تنظیم هیجان

ابرازگری هیجانات مثبت توسط خانواده، با تنظیم هیجان ارتباط دارد. والدینی که هیجانات مثبت‌تری را ابراز می‌کنند، تاثیر بسیار مثبتی بر روی تعاملات اجتماعی کودکانشان دارند.

کنترل هیجان در کودکان از طریق بازی

کنترل هیجان در کودکان

کودکان خردسال در مرحله یادگیری نحوه بیان احساسات به وسیله حالات و اطوار بدن هستند. رشد این مرحله و کنترل هیجان در کودکان کُند و بعضی اوقات دشوار است.

تاثیر رفتار خانواده در رشد هوش هیجانی کودک

رشد هوش هیجانی کودک

والدینی که زندگی زناشویی موفقی ندارند، معمولاً گرفتار چرخه معیوبی از روابط، احساسات و نگرش‌ها می‌شوند که این موضوع به رشد هوش هیجانی کودک لطمه می زند.

نقش پدر در هوش هیجانی کودک

نقش پدر در هوش هیجانی کودک

رابطه بین مادر و فرزند بسیار مهم است. با این وجود نقش پدر در هوش هیجانی کودک و شکل گیری احساسات قوی و توانایی کنترل هیجانات بسیار اهمیت دارد.

والدین به عنوان مربی هیجان

مربی هیجان

سبک‌ها و روش‌های متنوعی در برخورد با کودکان وجود دارد. برخی والدین به عنوان مربی هیجان در برخورد با کودکان از روش مستبدانه استفاده می‌کنند. برخی از روش‌های سهل‌گیرانه و برخی از روش‌های بینابین.

پرورش هیجان در کودکان چهار تا هفت سال

پرورش هیجان در کودکان

همراه با رشد کودکان، توانایی‌ها و مهارت‌های آنها و نیز ظرفیت‌های شناختی و هیجانی‌شان افزایش می‌یابد و همچنین پرورش هیجان در کودکان تکمیل می شود.

زمان‌های نامناسب برای پرورش هیجان های کودک

پرورش هیجان های کودک

پرورش هیجان به معنی برخورد مناسب و صحیح والدین با هیجان‌های کودک است. زمان هایی وجود دارد که والدین نباید به فکر پرورش هیجان های کودک باشند.

نقش تربیت جدی در رشد هیجانات کودک

رشد هیجانات کودک

جدیت در تربیت کودک سبب می‌شود که رشد هیجانات کودک به بهترین شکل صورت بگیرد.

افزایش اعتماد به نفس در کودکان

افزایش اعتماد به نفس در کودکان

آیا هیچ وقت آرزو کرده‌اید که به کودکتان اعتماد به نفسی اعطا کنید که برای تمام عمر وی مثمرثمر باشد. این ایده بسیار خوب است اما انجام آن نیاز به صبر و حوصله و تلاش دارد.

هوش هیجانی و راه‌های پرورش آن

هوش هیجانی و راه‌های پرورش آن

هوش هیجانی و راه‌های پرورش آن به دلیل نقش آن در میزان موفقیت کودک در زندگی اجتماعی آتی اش مورد توجه ویژه روانشناسان بوده و هست.