Category Archives: فرزندپروری

برخورد مناسب با احساس تعلق فرزندان

احساس تعلق فرزندان

کودکی را در نظر بگیرید که در حال بازی کردن می باشد. و مادرش نیز در حال انجام کاری می باشد. کودک از مادر درخواست می کند که با او بازی کند اما مادر می گوید دخترم من الان کار دارم وقتی کارم تمام شد باهات بازی می کنم اما کودک در قالب روش های […]

آموزش و ایجاد انضباط در کودکان

ایجاد انضباط در کودکان

یکی از موضوعاتی که عموما مابین والدین و کودکان چالش و اختلاف ایجاد می کند، مسئله رعایت “انضباط” است. در این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم که چگونه می توان با روش های تربیتی بهتری کودکان را به سوی نظم و رعایت انضباط سوق داد.

اهمیت و نقش پدر برای کودکان 5 تا 7 سال

نقش پدر برای کودکان

در گذشته به نقش پدر برای کودکان اهمیت چندانی داده نمی شد. اما به مرور روان شناسان با ورود به این حوزه، تأثیر نقش پدران در زندگی کودکان را مورد بررسی بیشتر قرار دادند.

پرورش خودكنترلی در کودکان

پرورش خودكنترلی در کودکان

خودكنترلی توانايی تنظيم خود است و به این موضوع می‌پردازد که آیا شما می‌توانيد پا روی خواسته‌هايتان بگذاريد، هيجاناتتان را مديريت كنيد يا در زمان كلافگی آرامشتان را حفظ كنيد. پاسخ به هر يک از اين سؤالات بستگی به سطح رشدی هر فرد دارد.

نقش پدر و انتظارات فرزندان از پدر

انتظارات فرزندان از پدر

پدران نقش قابل ملاحظه اي در شکل دهی به تجربیات و رشد کودکان خود دارند و بخصوص دختران داشته باشند. نقش پدران نه تنها در رشد کودك بلکه در طول حیات کودك برجسته است.

انتظارات متقابل مادر و کودک از یکدیگر

مادر و کودک

سال های اولیه زندگی مهمترین دوره رشد در تربیت و شکل گیری شخصیت فرد می باشد. مادر و کودک در محیط خانه و خانواده با عوامل انسانی متعددی در تماسی است.

برخورد مناسب با انتظارات کودکان از والدین

انتظارات کودکان از والدین

در اغلب خانواده های دوران ما با آنکه بسیاری از مادرها بیرون از منزل کار می کنند رابطه مادر با فرزندش صمیمانه است و انتظارات کودکان از والدین واقع بینانه است.  کودک مادرش را بیش از سایرین دوست دارد و از او توقع دارد که مسائلش را حل کند.

آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی به کودکان

آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی

کودکان از جمله افرادی هستند که سالیانه در معرض خطر سوانح رانندگی قرار می گیرند و نیاز است که آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی برای حفظ ایمنی شان ببینند. چگونگی آموزش این مقوله در یادداشت زیر آمده است.

آموزش نه گفتن و ابراز عقیده به کودکان

آموزش نه گفتن

در روابط اجتماعی قدرت ابراز عقیده و نه گفتن به درخواست های غیر معقول اهمیت بسیاری دارد و مانند دیگر مهارت های اجتماعی باید از کودکی فراگرفته شود. در زیر به اهمیت این مقوله و راهکارهای آموزش نه گفتن می پردازیم.

تاثیر طرد کردن دانش آموزان بر تنظیم هیجانی

تنظیم هیجانی

گروه همسالان تاب تحمل شکستن قواعد فرهنگی ایجاد شده را ندارد. این امر نه تنها به دانش آموزان درباره تنظیم هیجانی آموزش می دهد بلکه همچنین به صورت فعالانه رفتارهای بعد از طرد را تنظیم می کند.