آرشیو دسته بندی: تقویت هوش کودک

نابغه ها، کودکان موفقی بوده‌اند؟

نابغه ها، کودکان موفقی بوده‌اند

عموم مردم استعداد را همچون رودخانه‌ای جاری در وجود فرد تصور می‌کنند که باعث بروز توانایی خاصی در افراد می‌شود اما در واقع آن‌گونه كه محققان دریافته‌اند، كودک نابغه لزوماً بالغ موفقی نمی‌شود. كودكان درخشان زیادی هستند كه در بزرگسالی افراد موفقی نیستند. معمولاً كودكان نابغه بالغین موفقی نمی‌شوند.

موسيقی و هوش

موسيقی و هوش

امروزه موسيقی به عنوان یکی از ابزارهای پرورش و تقویت هوش کودک شناخته شده است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته در چند دهه اخیر، موسیقی رابطه مستقیمی با هوش دارد و به رشد عملکردهای ذهنی کمک شایانی می‌کند.