آرشیو دسته بندی: تقویت هوش کودک از 7 تا 12 سالگی

تقویت هوش کودک از 7 تا 12 سالگی با مقاله های افزایش هوش کودک و شناخت میزان هوش کودک از طریق تست هوش کودک دبستان امکان پذیر می باشد.

هوش کلامی یا هوش زبانی و پرورش آن

هوش کلامی یا هوش زبانی

هوش کلامی یا هوش زبانی عبارتست از توانایی کاربرد موثر زبان و ارتباطات کلامی در زندگی. تعریف ساده این بعد از هوش این است که دایره لغات فرد از چه تعداد واژگانی تشکیل شده و چقدر می تواند سلیس و واضح به بیان نظرات، احساسات و افکارش بپردازد.

آموزش مهارت تفکر نقادانه به کودکان دبستانی

مهارت تفکر نقادانه به کودکان

اگر به کودکان فرصت کاوش در جهان اطراف را بدهیم. هم روزه با  مسائل زیادی روبرو می شوند که نیازمند چالش است. مسائلی فیزیکی، ارتباطی، درک نحوه کارکرد که فرصتی فراهم می کند تا مهارت تفکر نقادانه را  تجربه و تمرین کنند.

رشد اخلاقی کودکان ، تکنیک هایی برای والدین

رشد اخلاقی کودکان

رشد اخلاقی کودکان مقوله ای مهم است. کودکانی که به هر دلیل از لحاظ اخلاقی رشد لازم را نداشته‌اند، در معرض خطرهاي جدي قرار دارند.

حافظه فعال کودکان و توانمندسازی شناختی

حافظه فعال کودکان و توانمندسازی شناختی

امروزه روانشناسی­ تربیتی، یادگیری را بیشتر مستلزم استفاده­ بهینه از حافظه فعال کودکان[۱] می‌داند. حافظه­ فعال توانمندی ما برای به خاطر آوردن اطلاعات، پردازش یا مدیریت اطلاعات است