آرشیو دسته بندی: زایمان دوقلو و چندقلو

مراقبت های بارداری دوقلو و چندقلو

بارداری دوقلو و چندقلو

حتی اگر شما جوان باشید و از سطح سلامت کامل و عالی برخوردار باشید، در بارداری چندقلو احتمال بارداری‌تان با ریسک بالا زیاد می‌شود. لذا مراقبت های بارداری دوقلو و چندقلو از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

آیا دوقلوهای یکسان، یکسان هستند؟

آیا دوقلوهای یکسان ، یکسان هستند

دوقلوهای یکسان نمونه جالبی از تعامل خیره‌‌كننده ژن و محیط محسوب می‌شوند اما در مطالعات «وراثت‌پذیری»‌ این موضوع اشتباه تفسیر شده است زیرا در مطالعه دوقلوهای یکسان، نه میزان تأثیر مستقیم ژنتیک مشخص می‌شود و نه در مورد توانایی بالقوه و منحصر به‌فرد افراد چیزی به دانسته‌های ما اضافه می‌شود.

چندقلو زایی و عوامل مؤثر در پیدایش آن

چندقلو زایی

هر گاه یک تخمک از تخمدان آزاد شده و به وسیله یک اسپرم بارور شود، سپس تخمک بارور شده به دو قسمت تقسیم شود، دو جنین را تشکیل می‌دهد و اگر به سه قسمت تقسیم شود، نوزاد سه قلو را ایجاد می‌کند.