هفته دهم بارداری

هفته دهم بارداری

در هفته دهم بارداری تغییرات جنین شما به طرف رشد و بلوغ هدف‌گیری می‌شود. اساساً جنین شما یک نمونه کوچک از چیزی است که هنگام تولد خواهد بود؛ البته بسیار کوچک‌تر.

هفته نهم بارداری

هفته نهم بارداری

در هفته نهم بارداری ، شما در اواخر اولین سه ماهه بارداری هستید. کودک شما یک شخص ثابت شده و وجودش منشأ اثر شده است. اگر چه هفته‌های اولیه، حرکت برای بیشتر زنان سخت است ولی برای بعضی‌ها هم سخت نیست.

هفته هشتم بارداری

هفته هشتم بارداری

هفته هشتم بارداری ؛ چه هفته بزرگی است! فقط چهار هفته مانده به آخر اولین سه ماهه بارداری که به نظر دور هم نمی‌رسد. واقعاً مهم است که در معرض سموم، ویروس‌ها و مواد شیمیایی که برای جنین در حال رشد مضر است، قرار نگیرید.

هفته هفتم بارداری

هفته هفتم بارداری

شما در نیمه راه اولین سه ماهه بارداری هستید. اگر چه شما از نظر ظاهر باردار به نظر نمی‌رسید، مطمئن باشید درون شما چیزهایی در شرف اتفاق افتادن است.

هفته ششم بارداری

هفته ششم بارداری

اگر تاکنون تست بارداری نداده‌اید، زمان آن فرارسیده است. بعضی از زوجین این زمان را یادداشت می‌کنند. این یادگاری زیبایی خواهد بود. حال که در هفته ششم بارداری هستید، بچه شما می‌تواند اندازه‌گیری شود.