تاثیر اینترنت بر مهارت های اجتماعی فرزندان

تاثیر اینترنت بر مهارت های اجتماعی

تاثیر اینترنت بر مهارت های اجتماعی فرزندان انکار ناپذیر است، در این مقاله به بررسی مشکلاتی که در این زمینه ممکن است پیش بیاید می اندازیم. 

تکنولوژی سیستم آموزشی و مدارس ما را به سمت غرق شدن در خود می‌برد. بسیاری، از امتیازهایی که تکنولوژی برای ما به ارمغان می‌آورد، دفاع می‌کنند و آن را پدیده‌ای می‌دانند که ما را به آینده می‌برد و دلیل رشد مهارت دانش‌آموزان است. کامپیوترها ما را به سمتی می‌برند که رشد توانایی عمل کردن در محیطی آمیخته با تکنولوژی را طلب می‌کند. علاوه بر این، تمام نقاط سیاره ما به سرعت در حال متصل شدن به شبکه جهانی اینترنت است و این باعث شده تا اینترنت به بخشی اساسی از آموزش تبدیل شود اما افزایش گزارش‌هایی از ارتباط ویژگی‌های وابستگی روانی به استفاده از اینترنت، در کنار تفکر درباره تأثیر منفی استفاده از اینترنت در کارکردهای اجتماعی ما را بر آن می‌دارد که درباره این تغییرات و تأثیرات آن قدری بیشتر تأمل کنیم.

روانشناسان به دنبال آنند که تأثیر اینترنت بر مهارت‌های اجتماعی و بهزیستی روانی کودکان را بررسی کنند.

استفاده آنلاین از کامپیوتر در حال رشد و همه‌گیر شدن است. تحقیقات اخیر نشان داده که 149 میلیون نفر در سراسر جهان آنلاین هستند و به این آمار هر ماه 12 درصد افزوده می شود. (Suler,1996,1999)

همزمان با اینکه فرهنگ ما کامپیوتر را به عنوان شگفتی تکنولوژی معرفی می‌کند، پیشنهاد می‌شود که به تأثیرات منفی اینترنت بر افراد و مهارت‌های اجتماعی‌شان نیز دقت کنیم. بر اساس نتایج تحقیقات دانشگاه کارنگی ملون استفاده از اینترنت احساس تنهایی را تقویت کرده و به کاهش کلی بهزیستی روانی افراد می انجامد. (American Psychological Association, 1998)

آیا اینترنت اعتیادآور است؟

با گسترش اینترنت بحثی تحت عنوان اختلالات مرتبط با استفاده از اینترنت در بین روانشناسان شکل گرفت. برچسب «اختلال اعتیاد به اینترنت» (Goldberg,1997) بر وجود الگوهایی از رفتارهای اعتیادگونه به دلیل استفاده زیاد از اینترنت دلالت دارد. (Greenfield,1999;Young,1998) بر اساس معیارهایی که روانشناسان برای تشخیص اعتیاد استفاده می‌کنند، الگوهای رفتاری حاکی از اعتیاد به اینترنت از 6 درصد (Greenfield,1999) به 80 درصد افزایش پیدا کرده است.(‌Young,1998) نشانه‌های این اختلال از این قرار است:‌ استفاده از کامپیوتر به خاطر لذت‌بخش بودن آن یا رهایی از استرس، احساس غمگینی و خارج از کنترل بودن در صورت عدم دسترسی به کامپیوتر، صرف مقدار فزاینده وقت و پول برای تهیه نرم‌افزار، سخت‌افزار یا هر چیز مرتبط با کامپیوتر و اختلال در عملکرد تحصیلی، کاری و خانوادگی. (Gawel,1998) همچنین برخی از استفاده‌کنندگان حرفه‌ای تجربه‌ای شبیه به تجربه کوکائین را هنگام استفاده از اینترنت گزارش کرده‌اند. (Egger,1996)

تاثیر اینترنت بر مهارت های اجتماعی فرزندان از بعد مثبت

برخی از پژوهشگران به سود حاصل از استفاده از اینترنت در رشد مهارت‌های اجتماعی کودکان اشاره می‌کنند. مت سیمون در سال 1997 در مقاله‌ای این نوع نگاه را پیشنهاد می‌کند: حال که نقش تکنولوژی و کامپیوتر را در سیستم آموزشی و آینده آن نمی‌توان فراموش کرد، در مورد جنبه اجتماعی آن باید چه کنیم؟ (Matt Simon,1997) زمانی که به بچه‌ها و کامپیوتر فکر می‌کنیم، ساعت‌های متوالی بازی کردن به ذهنمان می‌رسد اما باید در نظر داشته باشیم که اینترنت چه موقعیت‌هایی برای تعامل مثبت و سازنده ایجاد می‌کند.

در اینجا شکی کوچک مطرح است: با صرف زمان در اینترنت، کودک مجذوب موقعیت‌های جذابی می شود که تکنولوژی و اینترنت برای او فراهم می‌کند. این شاید گاهی به قیمت سایر فعالیت‌های سالم کودک مثل انجام تکالیف مدرسه و مبادلات معمول اجتماعی او تمام شود.

در اینجا نقش مهم والدین، معلمان و مربیان به چشم می‌آید. آنها باید عادات و ویژگی‌های سوءمصرف از اینترنت را بشناسند، برای دسترسی کودکان به اینترنت محدودیت در نظر بگیرند و بر استفاده آنها از اینترنت نظارت کافی داشته باشند. کارهایی مثل قرار دادن کامپیوتر در جایی که دیگران هم حضور دارند، می‌تواند سودمند باشد. استفاده به اندازه از تکنولوژی در فرآیند آموزش نیز بر عهده معلمان و مربیان است.

در مجموع به نظر می‌رسد بیشتر کودکان به خوبی از اینترنت استفاده می‌کنند. کامپیوترها جذابند و به دلیل ظرفیت بالا برای جستجو و ارتباط با دیگران فریبنده هستند اما در کل، تکنولوژی می‌تواند نقشی مثبت در رشد فرد بازی کند. دان تاپسکات (Don Topscott,1999) به زیبایی این موضوع را نشان می‌دهد:‌

زمانی که کودکان آنلاین هستند، در حال خواندن، فکر کردن، تجزیه و تحلیل کردن،‌ انتقاد کردن و مقایسه افکارشان هستند. کودکان از کامپیوتر برای فعالیت‌هایی استفاده می‌کنند که ما به عنوان کودکی سنتی می‌شناسیم. آنها از تکنولوژی برای بازی کردن، یادگیری، تعامل و ایجاد رابطه دوستی استفاده می‌کنند؛ چیزی که کودکان همیشه در پی آن بوده‌اند.

منبع:

American Psychiatrict Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.). Washington, DC: Author

American Psychological Association (1998). Internet paradox — a social technology that reduces social involvement and psychological well-being? American Psychologist,53, 1017-1031

Annenberg Public Policy Center (1999, Spring). Parent’s fear internet’s influence on children. Media Report to Women: Vol. 27 (pp.7-9). Washington, DC: Author

Davis, R. (1999). Is internet addiction real? Victoria Point Multimedia [On-line]. Available: http://www.victoriapoint.com/Addiction%20or%20not.htm

Dvorak, J. (1997). Net addiction. PC/Computing,10, 85-87

Egger, O. (1996). Internet behavior and addiction. [On-line]. Available: http://www.ifap.bepr.ethz.ch/~egger

Eykyn, G. (1999). Internet ‘harms marriage’. Victoria Point Multimedia [On-line]. Available: http://www.victoriapoint.com/marriages.htm

Fainaru, S. (1998). Experts fear video games breed violence. The Boston Globe, October 19 [On-line]. Available: http://www.adn.com/stories/T98110984.html

Gawel. (1999). Web addition. Electronic Design, v47. (p32)

Goldberg, I. (1997). Diagnostic criteria. Internet Addiction Disorder [On-line]. Available: http://www.cog.brown.edu/brochure/people/duchon/humor/internet.addiction.html

Greenfield, D.N. (1999). Virtual addiction. Oakland, CA: New Harbinger Publications, Inc.

Grohol, R. (1998). Re: internet addiction (long). Psychology of the Internet [On-line]. Available: http://lists.cmhc.com/research/1998/0416.html

Kraut, R., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukhopadhyay T., & Scherlis, W. (1997). Why people use the internet. Pittsburg, PA: Carnegie Mellon University. [On-line]. Available: http://homenet.andrew.cmu.edu/progress/purpose.html

Males, M. (1998). For Adults, ‘Today’s Youth’ Are Always the Worst. L.A. Times [On-line]. Available: http://www.latimes.com/cgi-bin/slwebcli?DBLIST=lt99&DOCNUM=99704&QDesc=For Adults, ‘Today’s Youth’ Are Always the Worst

Simon, M. (1997). How internet has an effect on the social skills of children. The Vocal Point [On-line]. Available: http://http://bvsd.k12.co.us/cent/Newspaper/dec97/p7/stories/simon.html

Suler, J. (1996). Review of the internet aggression by Norman Holland. The Psychology of Cyberspace [On-line]. Available: http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/holland_rev.html

Suler, J. (1999a). Computer and cyberspace addiction. The Psychology of Cyberspace [On-line]. Available: http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/cybaddict.html

Suler, J. (1999b). Internet demographics 1998. The Psychology of Cyberspace [On-line]. Available: http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/stats.html

Tapscott, D. (1999). The kids are alright: technology doesn’t make them ‘little criminals’. Victoria Point Multimedia [On-line]. Available: http://www.victoriapoint.com/child_technology.htm

U.S. Census Bureau. (1997). Computer use in the United States. Washington, DC: Author [On-line]. Available: http://www.census.gov/prod/99pubs/p20-522.pdf

Valenza, J. K. (1996). Lonely and bored children may use computer as escape. School Crossings [On-line]. Available: http://crossings.phillynews.com/archive/k12/SKUL25.htm

Wade, P. (1999). Practice agenda – technology 3rd question. American College Personnel Association [On-line]. Available: http://www.acpa.nche.edu/tech3.htm

Wallace, A. (1999). The psychology of the internet. New York: Cambridge University Press

Weinstein, M. A. (1998). Net game – an american dialogue. [On-line]. Available: http://www.ctheory.com/ga1.12-net_game.html

Young, K. S. (1998). Caught in the net. New York: John Wiley & Sons, Inc.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *