هر چه درد زایمان بیشتر باشد افسردگی پس از زایمان نیز بیشتر است.

افسردگی پس از زایمان

تحقیقات جدید ارائه شده، نشان می دهد، زنانی که درد زایمان بیشتر و مداوم تری را تجربه می کنند به احتمال بیشتری به افسردگی پس از زایمان مبتلا می شوند.

حدود 10-15 درصد زنان پس از زایمان دچار افسردگی پس از زایمان می شوند. در یک مطالعه جدید خانم وی، دانشجوی دکتری سال سوم به بررسی تاثیر درد زایمان بر افسردگی پس از زایمان پرداخته است.

نمونه این تحقیق متشکل بود از 200 زن سالم که اولین بچه خود را باردار بودند، در ابتدا آسیب پذیری روانی آنها مورد سنجش قرار گرفت. در حین زایمان نیز میزان درد زایمان آنها مورد بررسی قرار گرفت، در مرحله پایانی میزان افسردگی پس از زایمان آنها توسط مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبورگ مورد سنجش قرار گرفت. سپس همبستگی میزان درد و ابتلا به افسردگی پس از زایمان بررسی شد.

پس از بررسی ها میزان ابتلا به افسردگی پس از زایمان 5.8 % بوده است که این میزان در زنانی که درد بیشتری در هنگام زایمان تجربه کرده بودند بیشتر بوده است.

محقق این تحقیق می گوید اهمیت این تحقیق از این روست که برای کاهش میزان ابتلا به افسردگی پس از زایمان می توان از برنامه های کاهش درد بصورت جامع استفاده نمود. همچنین برای تایید نتایج تحقیق بررسی های بعدی ضرورت زیادی دارد.

منبع:

The above post is reprinted from materials provided by World Federation of Societies of Anaesthesiologists. Note: Content may be edited for style and length.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *